Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.an image

Optima, Permabond, Lipodex, Hydrodex

an image

SLB, Equity, Supelcowax, Petrocol, VOCOL, Chiraldex

an image

InertCap, Chiramix, Aquatic

an image

GC kolóny OV

an image

GC kolóny J&W (DB, DB UltraInert) a HP

an image

kapilárne kolóny Quadrex

SGE
an image

forte BP, BPX, HT, SolGel

an image

TraceGold, Trace, TracePlot

an image

VF, CP-Sil, Select

an image

ValcoBond, ValcoPLOT

GC kolóny Macherey Nagel

an image

Macherey Nagel je tradičným výrobcom vysokokvalitných GC kolón pre štandardné aj špeciálne aplikácie, derivatizačných činidiel a GC spotrebného materálu.

V ponuke sú GC kolóny Optima, Permabond a chirálne kolóny LipodexHydrodex.

Prehľad stacionárnych fáz Macherey Nagel

Katalóg GC Macherey Nagel
GC stránky Macherey Nagel

Prehľad fáz Macherey Nagel pre špeciálne aplikácie

Doplňujúce informácie

GC stránky Macherey Nagel
Derivatizačné činidlá MN
Aplikácie Macherey Nagel
GC Troubleshooting

Na stiahnutie:

Katalóg GC Macherey Nagel
Chirálne GC kolóny Lipodex a Hydrodex 
Chirálne GC kolóny – poster

GC kolóny Optima Accent
GC kolóny Optima-5HT
GC kolóny Optima-17MS
GC kolóny Optima-35MS

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.
Ďalšie katalógy Macherey Nagel (HPLC, SPE, filtrácia atď.)

GC kolóny InertCap

an image

Dodávame veľký sortiment kvalitných GC kolón InertCap, Chiramix a Aquatic japonskej firmy GL Sciences. Kolóny InertCap sa vyznačujú výbornou inertnosťou, nízkym krvácaním a podliehajú rozsiahlemu testovaniu kvality.

Katalóg InertCap

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk.


InertCap – prehľad stacionárnych fáz

Špeciálne fázy InertCap

InertCap Cross References

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:
Katalóg InertCap

Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk


SGE

an image

V našej ponuke je široký sortiment vysokokvalitných kapilárnych GC kolón SGE (Forte). Kolóny SGE sa vyznačujú nízkym krvácaním (bleeding) a vysokou stabilitou, inertnosťou a reprodukovateľnosťou aj pri vysokých maximálnych teplotách (až do 370ºC).
Prehľad dostupných fáz GC kolón SGE:

BP1 BP1 PONA BPX1 SolGel-1ms BP5 BPX5 HT5
HT8 BPX35 BPX608 BPX50 BPX70 BPX90 BP624
SolGel-WAX BP20(WAX) BP10(1701) BP21 (FFAP) BP225 BPX Volatiles Cydex B

Doporučené GC kolóny podľa aplikácie

(po kliknutí sa obrázok zväčší)

Doplňujúce informácie

Na stiahnutie:Ďalšie produkty SGE

Okrem GC kolón dodávame aj chromatografikcý spotrebný materiál SGE ako napr. striekačky, inlet linery, septá, spojovací materiál, ferule, MEPS (on-line mikroextrakcia na tuhej fáze), purifikátory plynov, elektrónové násobiče pre GC/MS, LC/MS atď.


Ponuku spotrebného materiálu SGE nájdete na www.azetchrom.sk/spotrebnymaterial
Ponuku HPLC kolón SGE nájdete na www.azetchrom.sk/hplckolony
Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.sk .

GC kolóny ValcoBond a ValcoPlot

an image

Kapilárne GC kolóny ValcoBond a ValcoPlot. Aktuálne ceny získate na azetchrom@hplc.skGC kolóny ValcoBond a ValcoPlot

Agilent (Varian)

an image

GC kolóny FactorFour, VF, CP-Sil, CP-WAX, Plot, CP-Chirasil.

Aktuálne ceny Vám poskytneme na azetchrom@hplc.sk.Doplňujúce informácie

Na stiahnutie: