Best flash websites that has animation and sound.
Award winning flash websites that has animation and sound.ŠTANDARDY

V ponuke AZ CHROM sú štandardy rôznych výrobcov.
Upozorňujeme najmä na produkty Absolute Standards, Wellington Laboratories, Chiron, ChemService a AccuStandards. Na požiadanie vám pripravíme cenovú ponuku resp. pošleme podrobnejšie informácie.

ABSOLUTE STANDARDS

an image
Veľký sortiment individuálnych aj zmesných štandardov zodpovedajúcich EPA metódam, štandardy pre analýzu olejov, potravín a pod. V ponuke sú aj tzv. Štandardy na zákazku, kde zloženie štandardu definuje samotný zákazník. Štandardy (vrátane štandardov na zákazku) sú dodávané s certifikátom.Absolute Standards Organic Catalog (2.6Mb)
Absolute Standards Inorganic Catalog (2.1Mb)    
Absolute Standards Pharma Catalog (4.6Mb)      
Absolute Standards UST Catalog (0.5Mb)           
Príklady štandardov Absolute Standards pripravených na zákazku (0.2Mb)

WELLINGTON Laboratories

an image
Natívne aj izotopicky značené polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány, polychlórované bifenyly, chlórované naftalény, chlórbenzény, chlófenoly, chlórkatecholy, niektoré brómované zlúčeniny, vybrané referenčné materily a pod.


Wellington Laboratories Catalog (2.4Mb)            
Wellington Laboratories GC ref guide (0.3Mb)     
Wellington Laboratories PFC ref guide (0.4Mb)

CHIRON

an image
Veľký sortiment štandardov pre analýzu vzoriek z oblasti životného prostredia, ropného priemyslu, potravín atď. Farmaceutické štandardy.Chiron Biomarker Catalogue (2.6Mb)

ChemService

an image
Široký sortiment pesticídov. Štandardy zodpovedajúce EPA metódam, PCB, PBB, PNA.
Deuterované a C13 štandardy. Anorganické štandardy (ICP, AA, ICP/MS).


ChemService GeneralCatalog (2.6Mb)
ChemService PesticideCatalog (1.8Mb)

AccuStandard

an image
Štandardy zodpovedajúce EPA/ASTM/CLP metódam.
Individuálne štandardy pre ICP, ICP/MS, AA, iónovú chromatografiu a pod.

AccuStandards Catalog Organic (7.4Mb)            
AccuStandards Catalog Inorganic (2.0Mb)          
AccuStandards Catalog Petrchemical (1.2Mb)